Обучение в Словения 03-04.07.2017 автобои, авторепаратурни продукти

Обучение в Словения 03-04.07.2017 автобои, авторепаратурни продукти

Обучение в Словения 03-04.07.2017 автобои, авторепаратурни продукти

Тема: Mobihel автобои, авторепаратурни продукти-теоретични и практически занимания
Продължителност:
2 дни
Участници:
12 души
Описание:
Ø Почистващи средства
Ø Китове
Ø Грунд-Филери
Ø Justwyn – Водна база автобоя
Ø Конвенционална база автобоя
Ø Безцветни лакове
Ø Система за ремонт на пластмаси
Ø Техника на „Преливане”
Ø Цветова компетентност:
Ø Colour Navigator – софтуер за разчитане на рецептури
Ø Colour Box Expert
Ø Colour Wizard – Спектрофотометър
Таргет група:
Авто бояджии (Ниво 1-3)
Мениджъри за качествен контрол в авто сервизи.