Обучение в Словения 24-25.10.2017 автобои, авторепаратурни продукти

Обучение в Словения 24-25.10.2017 автобои, авторепаратурни продукти

Обучение в Словения 24-25.10.2017 автобои, авторепаратурни продукти

Тема: Mobihel авто бои, авторепаратурни продуктитеоретични и практически занимания
Продължителност:
2 дни
Участници:
12 души

Описание:
Ø Контрол и качеството при подготовката на повърхността.
Ø Подготовка за боядисване.
Ø Важни аспекти при прилагането на дву- и трислойни системи.
Ø Цветово влияние и отклонение, дължащи се на методите на нанасяне на базовите покрития.
Ø Причини и предотвратяване на дефекти в дву- и трислойно боядисване.
Ø Техника за „преливане” на автобои.
Ø Техники и съвети за ефективност.

Таргет група:
Авто бояджии (Ниво 2-3), Мениджъри за качествен контрол в авто сервизи.