Обучение в Словения Март 2018 автобои, авторепаратурни продукти

Обучение в Словения Март 2018 автобои, авторепаратурни продукти

Обучение в Словения Март 2018 автобои, авторепаратурни продукти

Тема: Mobihel автобои, авторепаратурни продукти-теоретични и практически занимания

Продължителност: 2 дни
Участници: 10 души
Описание:
Ø Почистващи средства
Ø Китове
Ø Грунд-Филери
ØПредставяне на новости в системата Mobihel

Ø Конвенционална база автобоя
Ø Безцветни лакове
Ø Система за ремонт на пластмаси
Ø Техника на „Преливане”
Ø Цветова компетентност:
Ø Colour Navigator – софтуер за разчитане на рецептури
Ø Colour Box Expert
Ø Colour Wizard – Спектрофотометър
Таргет група:

 

Търговци

Мениджър продажби