“Summit West Balcan – Bulgaria 2022”.

“Summit West Balcan – Bulgaria 2022”.

“Summit West Balcan – Bulgaria 2022”.

 

“Summit West Balcan – Bulgaria 2022”.

На 25 и 26 май 2022г. фирма „Мобиколор” ООД беше домакин на среща на дистрибуторите на „Helios Refinish” продуктите за страните от Балканския полуостров – “Summit West Balcan – Bulgaria 2022”.

Присъстваха търговските и техническите екипи на колегите от Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Северна Македония и Косово.

Скъп гост и водещ на събитието беше директорът на “Helios Refinish” г-н Грегор Водлан.

На срещата  бяха отчетени постигнатите резултати. Представени бяха  новостите в производствената програма на  “Helios Refinish” по брандове и се набелязаха целите за 2022-2023г.

Срещата беше много ползотворна и премина в колегиален и приятелски дух.