Контакти

+359 899 880 946

0899 880 946-търговски представител

0895765677-технически представител
Асеновград
4230 Асеновград, ПЗ “Север”ул. Строител 16,