За Kansai Helios

За Kansai Helios

За Kansai Helios

Kansai Helios е официалното наименование на европейския клон на Kansai Paint от 2020 година.

2017- HELIOS става член на Global Coatings Group
С приключването на сделката на 31 март 2017 г., японската Kansai Paint Co., Ltd. придобива европейския производител на автобои, лакове и смоли HELIOS Group. Под шапката на стратегическия собственик Kansai, HELIOS става европейски център на компанията Kansai за иновации, ноу-хау и развитие на бизнеса и допълнително увеличава значението и ролята си в европейската индустрия за автобои, лакове и смоли.

2016 – HELIOS , European Coatings Group
Консолидацията на фирмите HELIOS и Ring е пълна. Новата разширена HELIOS – European Coatings Group със седалище в Словения има компании и производители, разположени в 18 страни по света и е чадър на много известни марки. HELIOS остава водеща марка, изразяваща знанията, качеството и традициите в индустрията за покрития, заедно с нови силни страни, синергии и по-висока ориентация към клиента. Групата работи сред топ 10 компании за покрития в Европа и поддържа визията да се превърне в една от най-големите компании за покрития в Европа.

2014 – HELIOS , придобит от Ring
Austrian Ring International Holding AG (RIH) става стратегически партньор и нов мажоритарен акционер на словенската група за покрития HELIOS Domžale, d.d. HELIOS беше първата придобита компания от списък с 15 планирани приватизации в Словения. Стратегическият партньор Ring вече има дългогодишен опит за успешни придобивания и интеграции на компании за автобои, лакове и смоли с признание на европейския пазар.

2010 – В ерата на придобиванията на RIH
От 2006 до 2010 г. в рамките на едва 4-годишен период, RIH придобива и интегрира важни компании за автобои и лакове с традиции в производството на покрития от над 150 години: Rembrandtin (2006) Iris Lacke (2007), Christ Lacke (2007), Fritze Lacke, Ecopolifix (2009), Rembrandtin CZ (2009) и Farbexperte (2010).

2008 – Разширен асортимент
Бяха завършени някои от проектите, свързани с разширяването на асортимента. В завода в Количево – Словения се извърши модернизация на линията за пигментни покрития. Беше открит нов модерен склад и се извърши цялостна реконструкция на производствените линии.

2007 – Ерата на придобиванията на HELIOS

От 2001 до 2007 г. HELIOS придоби големи компании за производство на автобои и лакове и значителни пазарни дялове в страните от бивша Югославия и региона на бившия Съветски съюз (СССР). HELIOS придобива компаниите Chromos – Хърватска(2001), Zvezda – Сърбия(2003), Color Medvode – Словения(2004), Odilak – Русия(2006), Belinka – Словения (2007) и Avrora – ОНД (2007).

2006 – RIH – бои за пътна маркировка и антикорозионна защита
RIH основа втория бизнес стълб с откриването на отдела за покрития през 2006 г. Дългогодишният производител на индустриални покрития Rembrandtin Lack беше напълно интегриран в групата Helios.

2003 – Разширяване на капацитета
Годината бе белязана от разработването и реализацията на редица стратегически проекти. Бяха създадени нови лакове и разпръсквателни камери, производствените мощности за синтетични смоли бяха обогатени с нов реактор, а производствената единица за пигментни покрития претърпя цялостно обновяване. Бяха пуснати в експлоатация нови производствени мощности за бои за пътна маркировка и беше завършено строителството на производствена единица за нови строителни покрития, заедно със складови помещения.

2001 – Началото на групата RIH
Ring International Holding се основава с придобиването на правата на марката Koloman Handler AG, австрийска компания за производство на пръстеновидна хартия, която е на повече от 100 години. Оттогава корпорацията започва да се развива много бързо.

TQM и фонд „Чиста вода“
HELIOS започва да изпълнява проекта за интегрирано обучение на служители и създаване на TQM (Total Quality Management). Дружеството започва проекта за устойчив напредък. Създава се Фонд “ HELIOS Ecology “ в партньорство с Министерството на околната среда, пространственото планиране и енергетиката на Словения. Фондът се създава за изпълнение на проекти по почистване на карстовите пещери и съживяване на местните кладенци и водоизточници.

1995 – HELIOS става акционерно дружество
HELIOS е регистриран в Регистъра на дружествата и става акционерно дружество. Първото общо събрание на акционерите на HELIOS се провежда на 26 юни 1996 г.

1994 – Висока безопасност и информираност
HELIOS дава приоритет на инвестициите, насочени към обновяване на производствения и складовия капацитет и разширяването на пазарите – представителите и фирмите, учредени в чужбина. Новите инвестиции по онова време са следвали високи стандарти за качество и противопожарна безопасност, както и висока екологична осведоменост.

1981 – Завладяване на външните пазари
HELIOS излиза успешно на чужди пазари, а делът на износа е над 60% от продукцията, от които най-голямата част е за Съветския съюз. В същото време фирмата се превръща във водещ югославски производител на автобои и покрития. По това време (1979 г.) вече е създаден и новият модерен изследователски център.

1971 – Фокуса е върху синтетичните смоли
Компанията дава приоритет на увеличаването на капацитета за синтетични смоли с придружаваща инфраструктура. Изграждането на модерна производствена единица за синтетични смоли едновременно позволява и изграждането на сграда, насочена към производството на пигментни покрития.

1954 – Името “ HELIOS „
След като фирмата преминава през многобройни промени в статута и организацията след края на войната, тя най-накрая става независима и променя името си на HELIOS Tovarna lakov Domžale

1940 – Производството е преживяло войната
Компанията с 22 служители е произвела приблизително 220 тона различни продукти. Във фабриката има 17 котлета за емайллак, 16 мелници за разбъркване на бои, 3 смесителни машини, 2 центрофуги и устройство за пълнене. Производството с този намален капацитет, но вече със собствена лаборатория, работи и през Втората световна война.

1924 – Началото
HELIOS е създадена през 1924 г., когато е основано акционерното дружество Ljudevit Marx, Tovarna lakov Domžale – Словения. Това е началото на производството на бои и лакове по напреднал индустриален метод за вътрешния и външния пазар.

1844 – Повече от 150 години традиция в производството на бои и лакове
Компаниите в групата RIH имат история повече от 150 години. Christ Lacke, най-старото дружество в групата, е основано през 1844 г. Малко след това, през 1876 г., Fritze Lacke навлиза на пазара за покрития за първи път.