Втвърдители

Втвърдителите се добавят като компонент „В“ в 2К системите. Тяхното количество е регламентирано в техническата информация на всеки продукт.