Разредители

Разредителите са строго специфични за всеки продукт. Вида и количеството им в боята са регламентирани от производителя и описани в техническата информация на всеки продукт.