1К Биндери

Препоръчваме цикълът на разбъркване  да се извърши два пъти (2 x 2 минути) за избрания биндер на жироскопен смесител, преди да се добавят пигментите .