Боядисване с преливане

Боядисване с преливане

Когато е необходмо да боядисваме част от цял детайл или цвета не е съвсем точен.

https://www.youtube.com/watch?v=0OP9NTLye_w&list=PLXNYdUJ7UNEyDw117qgOEmsy2nWVx23um&index=21&ab_channel=HeliosRefinish