MOBIFleet

Когато площите са големи, а ни трябва изгоден, бърз и лесен резултат, с отличен гланц и дълготрайна защита. Програмата Мобифлийт е прехвърлена в новия бранд на HELIOSGRAVIHEL където запазва името си и увеличава възможностите за приложение.