ПЕ Китове Mobihel

ПЕ Китове

ПЕ КИТОВЕ MOBIHEL за ваше улеснение и по високо качество. Използването на кит при ремонтирането на детайли е неизбежно и спазването на някои условия дава възможност за бърза работа без дефекти: Правилния избор на кит в зависимост от основата,правилното дозиране на втвърдител, избора на шкурка, опазването на китованата повърхност от влага до нанасянето на филер.

https://www.youtube.com/watch?v=zw5ElfcX4Hs&list=PLXNYdUJ7UNEyDw117qgOEmsy2nWVx23um&index=11&ab_channel=HeliosRefinish