Mobihel

MOBIHEL авто боя и авто репаратурни продукти са предназначени главно за независимите сервизи, в търсене на висококачествени и надеждни ремонти ,при старателно контролирани разходи и отлични икономически резултати.