ПЕ Китове

НОВИ ПЕ КИТОВЕ MOBIHEL за ваше улеснение и по високо качество. Използването на кит при ремонтирането на детайли е неизбежно и спазването на някои условия дава възможност за бърза работа без дефекти: Правилния избор на кит в зависимост от основата,правилното дозиране на втвърдител, избора на шкурка, опазването на китованата повърхност от влага до нанасянето на филер.