Colomix авто боя

Колористични инструменти и оборудване Colomix

Helios Refinish_Colomix Colour Universe 2 BG

Колорбокс COLOMIX COLOUR UNIVERSE 2.00 е с нова номерация на картоните(мострите). Неговото допълнение, което е допълнение и на предишната версия на COLOMIX колорбокс, също е с нова номерация.

Категории: , ИД № на продукта:2615

Описание

Колористични инструменти и оборудване Colomix

Колористични инструменти и оборудване Colomix. Колрбокс Colomix има две генерации, Color Universe и Color Universe 2. Мострите са подредени в хроматичен ред и са напръскани с оригинална боя. Има постер с цветовете на миксовете, които също са направени с оригинална боя.