Mobicolor

2K Безцветен лак Стандарт COLOMIX

Документация

техническа информация

информационен лист за безопасност

Категории: , ИД № на продукта:1690

Описание

2K Безцветен лак Стандарт COLOMIX

2K Безцветен лак Стандарт COLOMIX е икономичен вариант с много добра UV защита,  не се разрежда и след дозирането на втвърдителя е готов за нанасяне. Лакът се нанася на два плътни слоя. Отлични резултати след боядисване с MOBIHEL и COLOMIX боя.