Colomix авто

Колористични инструменти и оборудване

Helios Refinish_Colomix Colour Universe 2 BG

Колорбокс COLOMIX COLOUR UNIVERSE 2.00 е с нова номерация на картоните(мострите). Неговото допълнение, което е допълнение и на предишната версия на COLOMIX колорбокс, също е с нова номерация.

Категории: , ИД № на продукта:2615