Gravihel индустриални бои

Описание

Фосфоресцираща боя

GRAVIHEL фосфоресцираща боя пигмент. Оцветявят се 1К и 2К бои и осигурява продължително светене на тъмно, след много кратко осветяване.Фосфоресциращия пигмент абсорбиращ дневната светлина или светлината от лампа е зареден. Това позволява виждането на цветната яркост дори когато вече няма достатъчно светлина в помещението или на открито. Може да се използва,там където искаме да подчертаем определени предмети или елементи. Стълбове указващи пътя, указващи посоката, безопасността, части от велосипеди. Пигментът е универсален и смесвайки го с различните биндери използваме и техните свойства. Получената боя може да се използва професионално и да работим качествено за постигане висок резултат. Може да се използва любителски, да се нанася с четка и да постигнем основното предназначение-да свети в тъмното.Това е един от специалните продукти в портфолиото на HELIOS REFINISH.