Mobihel авто боя

Описание

Безцветна база за преливане “преход“

Безцветна база за преливане “преход“. Той помага за постигане на гладка хомогенна повърхност в зоната на преливане. Така се избягват тъмните петна в зоната за ремонт.