Mobihel

2К Разредител 2100 MOBIHEL

Документация

техническа информация

информационен лист за безопасност

Категории: , , , ИД № на продукта:1665

Описание

2К Разредител 2100

2К Разредител 2100 MOBIHEL за температури от +18°C до +27°C