Mobihel

2К Разредител F98

Разредител за Mobifleet боя с биндери F90, F91, F92 за боядисване на големи повърхности.

Документация

техническа информация

информационен лист за безопасност

Категории: , ИД № на продукта:2265