Mobihel

2К HS Втвърдител F95

Втвърдител  за Mobifleet боя с биндери F90,  F91 и  F92.

Документация

техническа информация

информационен лист за безопасност

Категории: , ИД № на продукта:2254